ZWROTY

1. Kupujący, który  zakupił towar może bez podania przyczyn go zwrócić, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do (10) dziesięciu dni. Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail biuro@machgastro.pl albo drogą pocztową. W związku ze zwrotem towaru ponoszą Państwo opłatę manipulacyjną w wysokości 10% oraz  koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je Firma Mach-Gastro.

2. Towar nie może być używany oraz uszkodzony . Jeżeli towar składa się z różnych, pojedynczych części, to musi być on kompletny.

3. Towar musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

4. Adres  Kupującego, któremu dostarczono towar znajduje się w Polsce.

5. W przypadku niespełnienia powyższych warunków towar nie zostanie przyjęty.

6. W sytuacji, gdy Kupujący zdecyduje się na zwrot towaru i zostaną spełnione warunki wyszczególnione w pkt 2-4  klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Kupującego podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty wykazane w  pkt 1.

7. W sytuacji gdy nie dokonano jeszcze zapłaty za zwrócony towar  a warunki z pkt 2 - 4 nie zostały spełnione, kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności na podstawie wystawionego wcześniej dokumentu sprzedaży.

8. Firma MACH Gastro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów gospodarczych w przypadku wykonywania produktów nie typowych pod wymiar (np. meble nierdzewne).