Warniki do gotowania makaronu

Kosz do makaronu standard GN 1/3 - kod 979992

Kosz do makaronu standard GN 1/3 - kod 9...

netto: 265,00 zł
(brutto: 325,95 zł)
Do koszyka
Kosz do makaronu standard GN 1/6 - kod 979993

Kosz do makaronu standard GN 1/6 - kod 9...

netto: 385,00 zł
(brutto: 473,55 zł)
Warnik elektryczny LW-1.1
Warnik elektryczny LW-1.1

Warnik elektryczny LW-1.1

netto: 1 105,00 zł
(brutto: 1 359,15 zł)
Urządzenie do gotowania makaronu

Urządzenie do gotowania makaronu

netto: 3 012,00 zł
(brutto: 3 704,76 zł)
Warnik do makaronu LEW.400
Warnik do makaronu LEW400

Warnik do makaronu LEW400

4 500,00 zł
netto: 3 185,00 zł
(brutto: 3 917,55 zł)
WARNIK DO MAKARONU ELEKTRYCZNY L700.WME400

WARNIK DO MAKARONU ELEKTRYCZNY L700.WME4...

5 250,00 zł
netto: 3 412,00 zł
(brutto: 4 196,76 zł)
Makaroniarka elektryczna, 2x1/3 GN, 6 kW - kod 9745000

Makaroniarka elektryczna, 2x1/3 GN, 6 kW...

netto: 4 222,00 zł
(brutto: 5 193,06 zł)
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW ELEKTRYCZNE

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIERO...

7 499,00 zł
netto: 4 599,00 zł
(brutto: 5 656,77 zł)
Warnik do makaronu LEW.600
Warnik do makaronu LEW600

Warnik do makaronu LEW600

6 700,00 zł
netto: 4 940,00 zł
(brutto: 6 076,20 zł)
WARNIK DO MAKARONU ELEKTRYCZNY L700.WME800

WARNIK DO MAKARONU ELEKTRYCZNY L700.WME8...

7 900,00 zł
netto: 5 130,00 zł
(brutto: 6 309,90 zł)
Warnik gazowy do makaronu 20L CPG7-05

Warnik gazowy do makaronu 20L CPG7-05

netto: 5 192,00 zł
(brutto: 6 386,16 zł)
Warnik gazowy do makaronu 20L CPG7-05 NC

Warnik gazowy do makaronu 20L CPG7-05 NC

netto: 5 192,00 zł
(brutto: 6 386,16 zł)
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW GAZOWy

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIERO...

8 399,00 zł
netto: 5 199,00 zł
(brutto: 6 394,77 zł)
Warnik elektryczny do makaronu 20L CPE7-05

Warnik elektryczny do makaronu 20L CPE7-...

netto: 5 272,00 zł
(brutto: 6 484,56 zł)
Warnik elektryczny do makaronu 20L CPE7-05 NC

Warnik elektryczny do makaronu 20L CPE7-...

netto: 5 272,00 zł
(brutto: 6 484,56 zł)
Warnik elektryczny 700.EUS-400.S.D

Warnik elektryczny 700.EUS-400.S.D

netto: 5 558,00 zł
(brutto: 6 836,34 zł)
Makaroniarka gazowa, V 2x1/3 GN, 9.1 kW, G20 - kod 9745110

Makaroniarka gazowa, V 2x1/3 GN, 9.1 kW,...

netto: 5 572,00 zł
(brutto: 6 853,56 zł)
Makaroniarka gazowa, V 2x1/3 GN, 9.1 kW, G30 - kod 9745130

Makaroniarka gazowa, V 2x1/3 GN, 9.1 kW,...

netto: 5 572,00 zł
(brutto: 6 853,56 zł)
Warnik elektryczny 900.EUS-450

Warnik elektryczny 900.EUS-450

netto: 6 695,00 zł
(brutto: 8 234,85 zł)
MBM URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW Z SZAFKĄ - ELEKTRYCZNE

MBM URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I P...

netto: 6 729,00 zł
(brutto: 8 276,67 zł)
MBM URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW Z SZAFKĄ - GAZOWY

MBM URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I P...

netto: 7 199,00 zł
(brutto: 8 854,77 zł)