Ekspresy Bartsher

Ekspres do kawy KV1 classic

Ekspres do kawy KV1 classic

netto: 7 045,00 zł
(brutto: 8 665,35 zł)
Bartscher Coffeeline G1
Bartscher Coffeeline G1

Bartscher Coffeeline G1

netto: 8 951,00 zł
(brutto: 11 009,73 zł)
Ekspres do kawy KV1 Comfort

Ekspres do kawy KV1 Comfort

netto: 9 144,00 zł
(brutto: 11 247,12 zł)
Bartscher Coffeeline G2
Bartscher Coffeeline G2

Bartscher Coffeeline G2

netto: 12 790,00 zł
(brutto: 15 731,70 zł)
Bartscher Coffeeline G3
Bartscher Coffeeline G3

Bartscher Coffeeline G3

netto: 15 544,00 zł
(brutto: 19 119,12 zł)
NOWOŚCI
Ekspres do kawy KV2 Premium

Ekspres do kawy KV2 Premium

netto: 18 999,00 zł
(brutto: 23 368,77 zł)