Ekspresy Bartsher

Ekspres do kawy KV1

Ekspres do kawy KV1

netto: 5 199,00 zł
(brutto: 6 394,77 zł)
Do koszyka
Bartscher Coffeeline G1
Bartscher Coffeeline G1

Bartscher Coffeeline G1

netto: 7 923,00 zł
(brutto: 9 745,29 zł)
Bartscher Coffeeline G2
Bartscher Coffeeline G2

Bartscher Coffeeline G2

netto: 11 094,00 zł
(brutto: 13 645,62 zł)
Bartscher Coffeeline G3
Bartscher Coffeeline G3

Bartscher Coffeeline G3

netto: 13 632,00 zł
(brutto: 16 767,36 zł)