Ekspresy Bartsher

Ekspres do kawy KV1 Smart

Ekspres do kawy KV1 Smart

netto: 4 078,00 zł
(brutto: 5 015,94 zł)
Do koszyka
Ekspres do kawy KV1 classic

Ekspres do kawy KV1 classic

netto: 6 005,00 zł
(brutto: 7 386,15 zł)
Bartscher Coffeeline G1
Bartscher Coffeeline G1

Bartscher Coffeeline G1

netto: 7 900,00 zł
(brutto: 9 717,00 zł)
Ekspres do kawy KV1 Comfort

Ekspres do kawy KV1 Comfort

netto: 7 998,00 zł
(brutto: 9 837,54 zł)
Bartscher Coffeeline G2
Bartscher Coffeeline G2

Bartscher Coffeeline G2

netto: 11 178,00 zł
(brutto: 13 748,94 zł)
Bartscher Coffeeline G3
Bartscher Coffeeline G3

Bartscher Coffeeline G3

netto: 13 653,00 zł
(brutto: 16 793,19 zł)